Syyskokous 2023

Pöytäkirja RL:n osaston 104 syyskokouksesta 18.11.2023 Ravintola Fregatti Valopaadentie 1 00990 Helsinki. Paikalla 17 osaston jäsentä sekä vuoden 2024 alusta vedenerityksen uutena alakohtaisena toimitsijana aloittava Karri Korpi .Puheenjohtajana Raimo Miettinen ja sihteerinä Timo Honkanen


1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti paikalla olevat tervetulleiksi.


2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiiin lailliseksi, oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan laatima esityslista.

4.Valitaan kokous virkailijat

a) puheenjohtaja Raimo Miettinen

b) sihteeri Timo Honkanen

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Juha Sartesuo ja Sami Kauppila 

d) ääntenlaskijat: Juha Sartesuo ja Sami Kauppila

5.Tilannekatsaus

Alustajana Karri Korpi esitteli itsensä, perheellinen kolmen lapsen isä harrastuksena sulkapallo ja musiikki. Toiminut telineasentajana jonka jälkeen Rakennusliitossa 4 vuotta nuoriso puolella. Aloittaa vuoden 2024 alusta vedeneristyksen sopimusalavastaavana, nosti esiin Asfaltin sekä Vedeneristyksen omat työehtosopimukset erinomaisena asiana kun kuitenkin kyseessä pienet erikoisammattiryhmät.

Alustuksessa sekä yleisessä keskustelussa herätti huolta tulevan talven/vuoden 2024 poliittinen tilanne, rakennusalan suhdanteet, työttömyys sekä hallituksen ajamat työttömyysturvan heikennykset. Myös yleissitovuuden poistamiseta oltiin huolestuneita.

Rakennusalan nopeimpaan työllisyyden parantamiseen kokouksessa todettiin Suomen suuren korjausvelan purkamista jota edesauttaa valtiovallan nopeat toimenpiteet.

6. Päätetään niistä perusteista joiden mukaan toimihenkilöiden kulut korvataan.

Vuoden 2024 korvaukset puheenjohtajalle,taloudenhoitajalle ja sihteerille 350€ vuosi.Osaston nettisivujen ylläpitäjälle 120€. Hallituksen jäsenille ja nettisivujen ylläpitäjälle 12.00€ kokouskerta ja muut korvaukset valtion matkustus ohjesäännön mukaan.

7. Hyväksytään Rakennusliiton 25. liittokokouksessa hyväksytyt osaston säännöt

Luettiin ja hyväksyttiin


8. Päätetään toimintasuunitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2024

Luettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Piki-Ukoille budjetoitiin 1200 € vuodella 2024

Luettiin myös pikiukkojen toimintasuunnitelma.

9. Valitaan varsinainen ja varatoiminnantarkastaja.

Varsinainen toiminnantarkastaja Karri Korpi varalla Mikko Salonen

10. Valitaan osaston puheenjohtaja.

Osaston puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2024 Raimo Miettinen

11. Valitaan osaston hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Asfaltti vakinaiset            varajäsenet 

Juha Sartesuo                  Kai Myllymäki

Eristys

Jussi Sihto                      Timo Karttunen

Matti Tiainen                  Timo Honkanen

Sami Kauppila                Brandon Ratia


12. Valitaan edustajat ja varaedustajat aluejärjestön edustajakokoukseen.

varsinainen edustaja                         henkilökohtanen varaedustaja 

Jussi Sihto                                          Raimo Miettinen

Matti Tiainen                                     Kai Myllymäki

Juha Sartesuo                                     Sami Kauppila 


13. Valitaan tarpeelliset toimikunnat ja jaostot sekä osaston luottamusmies ja hänen varamiehensä.

luottamusmies                                              varaluottamusmies

Asfaltti Juha Sartesuo                                   Kai Myllymäki

Eristys Raimo Miettinen                               Jussi Sihto

Kultturi-ja harrastustoimikuntaan valittiin Matti Tiainen

Veteraani jaosto puheenjohtaja Kaarlo Salonen

Kotisivujen ylläpitäjä Markku Valtonen / Raimo Miettinen/ 

14. Asetetaan ehdokkaat aluejärjestön hallituksen jäseniksi

Hallituksen jäseniksi asetettiin Raimo Miettinen ja varalle Juha Sartesuo

15. Päätetään kokouksen koollekutsumistavasta.

Kevät-syys-ja kuukausikokoukset ilmoitetaan rakentajassa ja osaston nettisivuilla sekä jäsentiedotteessa. Kiireelliset puhelimitse.

16. Muut esille tulevat asiat

Rakentajamotoristien tapaaminen Vierumäellä 26-28.7.2024

1-2.3.2024 Asalttialan ja Vedeneristysalan koulutus Eteläinen palvelualue, Tallinna

Kevät kokoukseen muistutus tilien kuntoon saamisesta

kesän-ja syksyn teatteri tapahtumat valmisteluun.

Talven urheilutapahtumat, 10.1.2024 Seagulls- Vilpas sekä 14.2.2024 HIK-Ilves tarjolla 12 lippua molempiin tapahtumiin 10€ omavastuu / jäsen

osaston tuesta jäsenille Rakennusliiton 100-vuotispäivään 8.6.2024 Tampereella ,hallitus tekee päätöksen kunhan saadaan tarkempi tieto kustannuksista Rakennuliitolta


17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja pyysi osallistujia siirtymään lounaalle .

Juha Sartesuo  Sami Kauppila

Pöytökirjantarkastajat


Raimo Miettinen                   Timo Honkanen 

Puheenjohtaja                        Sihteeri