Historia

Rakennusliiton osasto 104 Helsingin Asfalttimiehet ja Bitumieristäjätperustettiin vasta vuonna 1934, vaikka ”pikimiestenkin” järjestäytyminen alkoi jo vuonna 1898.
Helsingin asfaltti– ja sementtityöntekijät kokoontuivat 20.2.1898 perustamaan yhteisen ammattiosaston, jonka nimeksi tuli Helsingin asfaltti- ja sementtityöläisten ammattiosasto. Vuonna 1904 harkittiin osaston lopettamista vähäisen jäsenmäärän johdosta, mutta päätettiin vielä toimeenpanna uusi jäsenkirjoitus, jossa saatiinkin 11 uutta jäsentä, joten jäsenmäärän kasvu 32 jäseneen antoi edellytykset jatkaa osaston toimintaa.

Vedenpaine eristystyöt käynnissä

Järjestäytyminen oli edelleen kovin heikkoa, sillä 1910- luvun taitteessa Helsingin yli 500:sta asfalttialan työntekijästä vain noin 60 oli osaston   jäseniä.
Keväällä 1934 Helsingin asfalttialan työntekijät perustivat uuden ammattiosaston, joka rekisteröitiin 3.7.1934. Osastosta tuli Rakennustyöläisten liiton jäsenjärjestö numerolla 104, Helsingin asfalttimiehet ja bitumieristäjät.

Lemminkäisen ensimmäinen, itse suunniteltu kuuma-asfalttikone pystytettiin vuonna 1934 yhtiön kattohuopatehtaan pihaan Aleksis Kivenkadulle Helsinkiin
Seutulan kattotyö

29.1.1905 pidetyssä kokouksessa päätettiin erota Helsingin ulkotyöväenyhdistyksestä ja liittyä Helsingin työväenyhdistykseen ja muuttaa osaston nimeksi Helsingin asfaltti- ja sementtityöntekijäin ammattiosasto. Vuonna 1907 ”asfaltti” ja ”sementti” erotettiin toisistaan ja niinpä pelkästään asfalttityöntekijöitä koskeva uusi osasto perustettiin 13.1.1907. Nimeksi tuli Helsingin asfalttityöntekijöiden ammattiosasto.

Jorvaksentie